I løpet av 2000-tallet opparbeidet Island seg en banksektor så proporsjonalt gedigen at ingen andre land i verden var i nærheten. Under finanskrisen kollapset storbankene, noe som gjorde at landet ble hardest rammet av alle i Norden.

via - Eva Joly dro med lommene fulle av penger.